แก้วพลาสติก pet แก้วพลาสติก pet แก้วพลาสติก pet
1 2 3
ผลิตภัณฑ์
แก้วพลาสติก pet แก้วพลาสติก pet
1 2
ติดต่อเรา
 • บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด
  เลขที่ 817 หมู่ที่ 4 ซอย14บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 • โทรศัพท์ : 02-709-3848, 02-709-4513
  แฟกซ์ : 02-709-2993
  มือถือ : 098-8299009,092-2731517
  Email : info@fpccup.com
 • จดทะเบียนเลขที่ : 0105556161762